Over BlauwVast

Vastgoedbeheer met méér kennis van zaken

Uw kostbare vastgoed in optimale conditie houden tegen beheersbare kosten voor onderhoud en administratie. Uw vastgoedportefeuille nu en in de toekomst maximaal financieel laten renderen. Als BlauwVast vastgoedmanagement kunnen we daarvoor zorgen.

Werkwijze in het kort

  • Bij aanvang van de opdracht maken we samen met u een analyse van uw vastgoed en eventueel uw (des)investeringswens.
  • Bij een bestaande portefeuille kijken we naar de technische staat, de onderhoudskosten op termijn, de verhuurbaarheid op termijn, ontwikkelingen in de markt, toekomstvisie en uw rendementseisen.
  • Op basis van deze analyse komen we tot een duidelijke strategie. Regelmatig rapporteren we aan u over de gang van zaken: liggen we nog op koers en waar vinden eventuele afwijkingen plaats?
  • Jaarlijks voeren we ook portefeuilleanalyse uit. We betrekken hierin de marktkansen, ontwikkelingen van macro- tot microniveau, resultaten van het beheer en alle andere relevante zaken die bepalend zijn voor het rendement. De rapportages zijn in principe kosteloos.
  • BlauwVast streeft naar een optimaal ‘huurklimaat’. Daarom werken we voortdurend aan een goede relatie met de gebruiker(s) en peilen we regelmatig hun wensen en toekomstplannen.
  • We zorgen ervoor dat het gebouwdossier zo volledig mogelijk is ingevuld en delen informatie zo veel mogelijk met stakeholders. Op die manier kunnen we processen nog efficiënter inrichten.
  • BlauwVast ziet toe op een gerichte en efficiënte inzet van investeringen. Daarbij hoort het nauwgezet uitvoeren van het (planmatig) onderhoud aan uw vastgoedportefeuille op basis van de samen vastgestelde toekomstvisie.
  • BlauwVast zet zich actief in voor regelmatig overleg met u als opdrachtgever; intensieve samenwerking is de sleutel tot succes.

Onder Team vindt u meer informatie

Meer weten? Zin in een kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op.