Voor wie

BlauwVast adviseert u als vastgoedeigenaar

Vastgoed is voor u een bedrijfsmiddel of u investeert in vastgoed. BlauwVast ontzorgt en adviseert voor allerlei verschillende (maatschappelijke)vastgoedeigenaren:

  • Stichtingen
  • Gasthuizen
  • Zorgvastgoed
  • Vastgoedbeleggers
  • Projectontwikkelaars
  • Wooncorporaties
  • Overheid en instellingen
  • Ondernemers

Daarbij gaat het om vrijwel alle typen vastgoedbeleggingen: woningen, winkels, kantoren, bedrijfspanden, zorgvastgoed, scholen, leisure & horeca en monumenten.

Duidelijk en transparant

    Werken vanuit een gedeelde visie vraagt om duidelijke informatie over uw vastgoed en heldere afspraken over het management. Met als gezamenlijk doel: het vastgoed optimaal inzetten voor de doelstelling van de organisatie. De werkwijze van BlauwVast is daar volledig op ingericht. Met als sleutelwoorden: duidelijkheid en transparantie.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.