Voor wie

BlauwVast adviseert u als vastgoedeigenaar

U onderneemt in vastgoed of vastgoed is voor u een bedrijfsmiddel. BlauwVast ontzorgt en adviseert u allerlei verschillende vastgoedeigenaren:

 • Stichtingen en gasthuizen
 • Zorgvastgoed
 • Vastgoedbeleggers
 • Projectontwikkelaars
 • Wooncorporaties
 • Overheid en instellingen
 • Ondernemers

Daarbij gaat het om vrijwel alle typen vastgoedbeleggingen: woningen, winkels, kantoren, bedrijfspanden, zorgvastgoed, scholen, leisure & horeca en monumenten.

Ook grotere box-3-beleggers kunnen trouwens uitstekend bij BlauwVast terecht.

Duidelijk en transparant

Werken vanuit een gedeelde visie vraagt om duidelijke informatie over uw vastgoed en heldere afspraken over het management. Met als gezamenlijk doel: rendement maken. De werkwijze van BlauwVast is daar volledig op ingericht. Met als sleutelwoorden: duidelijkheid en transparantie

De werkwijze van BlauwVast in het kort:

 • Bij aanvang van de opdracht maken we samen met u een analyse van uw vastgoed en eventueel uw (des)investeringswens.
 • Bij een bestaande portefeuille kijken we naar de technische staat, de onderhoudskosten op termijn, de verhuurbaarheid op termijn, ontwikkelingen in de markt, toekomstvisie en uw rendementseisen.
 • Op basis van deze analyse komen we tot een duidelijke strategie. Regelmatig rapporteren we aan u over de gang van zaken: liggen we nog op koers en waar vinden eventuele afwijkingen plaats?
 • Jaarlijks voeren we ook portefeuilleanalyse uit. We betrekken hierin de marktkansen, ontwikkelingen van macro- tot microniveau, resultaten van het beheer en alle andere relevante zaken die bepalend zijn voor het rendement. De rapportages zijn in principe kosteloos.
 • BlauwVast streeft naar een optimaal ‘huurklimaat’. Daarom werken we voortdurend aan een goede relatie met de gebruiker(s) en peilen we regelmatig hun wensen en toekomstplannen.
 • We zorgen ervoor dat het gebouwdossier zo volledig mogelijk is ingevuld en delen informatie zo veel mogelijk met stakeholders. Op die manier kunnen we processen nog efficiënter inrichten.
 • BlauwVast ziet toe op een gerichte en efficiënte inzet van investeringen. Daarbij hoort het nauwgezet uitvoeren van het (planmatig) onderhoud aan uw vastgoedportefeuille op basis van de samen vastgestelde toekomstvisie.
 • BlauwVast zet zich actief in voor regelmatig overleg met u als opdrachtgever; intensieve samenwerking is de sleutel tot succes.

Meer weten? Zin in een kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op.